Sorry, this video is not available in your country.

10 căn bệnh đáng sợ y học chưa thể chữa trị

10 căn bệnh đáng sợ y học chưa thể chữa trị

Người đăng: conmalangvudai
Bệnh Kuru khiến bệnh nhân cười không kiểm soát cho đến chết, bệnh già trước tuổi, hội chứng người hóa đá là những căn bệnh khiến y học e ngại, theo 10 Of Anything.
Tags: bệnh nan y

Video Đời sống/Sức khỏe

Xem thêm