Sorry, this video is not available in your country.

90 phút đấu súng diệt chỉ huy IS của đặc nhiệm Mỹ ở Syria

90 phút đấu súng diệt chỉ huy IS của đặc nhiệm Mỹ ở Syria

Người đăng: conmalangvudai
Đặc nhiệm Delta Force Mỹ dùng trực thăng đổ bộ xuống một ngôi làng do IS kiểm soát sâu trong lãnh thổ Syria, đấu súng diệt mục tiêu và rút về căn cứ.
Tags: đặc nhiệm Mỹ

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm