Sorry, this video is not available in your country.

Bài 1 - Kỹ thuật đánh bida gom - Luyện căn lực

Yêu thích

Kỹ Thuật BiDa Cơ Bản

Kỹ Thuật BiDa Cơ Bản: Bài 1 - Kỹ thuật đánh bida gom - Luyện căn lực

Người đăng: sportschannel
Hướng dẫn kỹ thuật chơi Bida cơ bản.
Tags: bida, Kỹ thuật đánh bida, hướng dẫn bida cơ bản

Có thể bạn thích