Sorry, this video is not available in your country.

Bài 10: Những tư thế lặn đúng cách

Bài 10: Những tư thế lặn đúng cách

Người đăng: sportschannel
Clip này sẽ hướng dẫn bạn cách lặn đứng, lặn ngồi và lặn quỳ đúng tư thế.