Sorry, this video is not available in your country.

Bài 37: Hướng dẫn loan côn liên tiếp qua ngón tay cái

Yêu thích

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc: Bài 37: Hướng dẫn loan côn liên tiếp qua ngón tay cái

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Côn nhị khúc, côn hai khúc hay lưỡng tiết côn, song tiết côn, nhị đoản côn là một dạng đoản côn có hai khúc được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm.

Có thể bạn thích