Sorry, this video is not available in your country.

Cách tập với bao cát nặng

Yêu thích

Các bài tập boxing cơ bản

Các Bài Tập Boxing Cơ Bản: Cách tập với bao cát nặng

Người đăng: boxing.news
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Cùng theo dõi các clip hướng dẫn các bài tập boxing cơ bản.
Tags: boxing, cách tập, bao cát nặng

Có thể bạn thích