Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc thi ăn ớt cực bá đạo, toàn thánh ăn ớt @@

Liên quan

Cuộc thi ăn ớt cực bá đạo, toàn thánh ăn ớt @@

Người đăng: 4ever_alone
Thi ăn ớt là một cuộc thi kỳ quặc có thể gây hại cho sức khỏe người chơi, nhưng trái lại những cuộc thi này luôn mang đến sự tò mò, hấp dẫn cho nhiều người.
Tags: cuộc thi, thi ăn ớt, thánh ăn ớt, ăn ớt, ăn cay

Video Đời sống/Du lịch