Sorry, this video is not available in your country.

Kangaroo tung đấm bốc với người dạy thú trong show truyền hình

Liên quan

Kangaroo tung đấm bốc với người dạy thú trong show truyền hình

Người đăng: conmalangvudai
Con kangaroo liên tục tấn công chủ nhân của nó là vợ chồng người dạy thú trong show truyền hình của Mỹ.
Tags: kangaroo

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm