Sorry, this video is not available in your country.

Miếng Trầu Kỳ Diệu

Yêu thích

Miếng Trầu Kỳ Diệu

Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Đạo diễn: Nguyễn Minh Chung
Sản xuất: Phương Nam Phim
Ngày xưa, có anh đánh giày gia tư không lấy gì làm thiếu thốn, nhưng ngày đêm chỉ mong có chút danh phận. Khi hay tin trên núi có nhà đạo sĩ phép thuật cao cường, anh liền khăn gói cùng người hầu lên "xin chức". Liệu lúc trở thành quan, chàng đánh giày chất phác ngày nào có thay đổi?
Tags: Mieng Trau Ky Dieu

Có thể bạn thích