Sorry, this video is not available in your country.

Ngành công nghiệp thịt chó Hàn Quốc suy giảm

Liên quan

Ngành công nghiệp thịt chó Hàn Quốc suy giảm

Người đăng: conmalangvudai
17.000 trại nuôi chó thịt tại Hàn Quốc không chỉ đang đối mặt với nhu cầu tiêu thụ suy giảm mà còn chịu áp lực đóng cửa trước các chiến dịch bảo vệ quyền lợi động vật quốc tế.
Tags: thịt chó

Video Tin Tức

Xem thêm