Sorry, this video is not available in your country.

Nghề huấn luyện đại bàng của người Mông Cổ

Liên quan

Nghề huấn luyện đại bàng của người Mông Cổ

Người đăng: conmalangvudai
Tộc người du mục Kazakh sống trên các thảo nguyên mênh mông ở Mông Cổ với nghề chính là huấn luyện những con đại bàng vàng để đi săn cáo. 
Tags: huấn luyện đại bàng

Video Đời sống/Du lịch