Sorry, this video is not available in your country.

Rợn người cú nhảy từ độ cao hơn 7,6 km không cần dù

Yêu thích

Các Môn Thể Thao Mạo Hiểm Nhất Thế Giới

Muôn Màu Thể Thao: Rợn người cú nhảy từ độ cao hơn 7,6 km không cần dù

Người đăng: thethao247
Những clip đặc sắc về các môn thể thao, các kỷ lục thể thao ấn tượng...

Những Khả Năng Đặc Biệt Của Con Người