Sorry, this video is not available in your country.

Say rượu chạy xe máy tông ôtô

Liên quan

Say rượu chạy xe máy tông ôtô

Người đăng: conmalangvudai
Người đàn ông say rượu đi xe máy trên đường Hà Nội. Ông ta liên tục đánh võng rồi tông vào đuôi ôtô, ngã nhào xuống đất. Nguồn: Facebook
Tags: say rượu

Video Công nghệ/Xe