Sorry, this video is not available in your country.

Sương mù dày đặc, Trung Quốc lần đầu báo động đỏ quốc gia

Liên quan

Sương mù dày đặc, Trung Quốc lần đầu báo động đỏ quốc gia

Người đăng: conmalangvudai
Trung Quốc hôm 3/1 ra báo động đỏ sương mù ở một số khu vực miền bắc và đông, khi tầm nhìn ở nhiều nơi ở mức thấp.
Tags: trung quốc

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm