Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

AXN Những Cậu Trai Hư

Yêu thích

Những Cậu Trai Hư

Thời gian chiếu: 20:20 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 155 phút

Hai cảnh sát Miami có 72 giờ để tìm số heroin trị giá 100 triệu USD. Cùng lúc này, họ còn phải bảo vệ 1 nhân chứng trong 1 vụ án mạng. Khó khăn chồng chất khó khăn, họ sẽ làm thế nào đây?