Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Những Loài Nguy Hiểm Ở Cực Trái Đất (Tập 7)

Yêu thích

Những Loài Nguy Hiểm Ở Cực Trái Đất (Tập 7)

Thời gian chiếu: 18:40 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Steve Backshall đi tới các cực Trái đất và tìm kiếm các dã thú nguy hiểm nhất, từ loài bò rừng và cáo Bắc Cực ở đảo Somerset, tới loài sói xám và rắn đuôi chuông ở Yellowstone.