Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Bạn Học Của Tôi Là Khỉ

Yêu thích

Bạn Học Của Tôi Là Khỉ

Thời gian chiếu: 03:00 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một cậu bé tên là Adam bị chuyển đến trường học dành cho động vật trong sở thú do tên họ của cậu bị viết nhầm thành "sư tử".