Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Đến Lúc Mở Lòng

Yêu thích

Đến Lúc Mở Lòng

Thời gian chiếu: 19:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Bộ phim kể về một phụ nữ sợ người nước ngoài nhưng lại dạy nhạc cho một cậu bé hàng xóm người nước ngoài rất có tài. Từ đó, tình bạn này phá vỡ rào cản, định kiến của người phụ nữ...