Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Metro Manila

Yêu thích

Metro Manila

Thời gian chiếu: 09:55 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 115 phút

Một người nông dân nghèo đưa gia đình mình từ vùng núi phía Bắc Phillipines đến Manila và hi vọng có cuộc sống khá hơn, nhưng lại bị cuốn vào cuộc xung đột tại chốn thành thị.