Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao Chương Trình Biểu Diễn Võ Cổ Truyền

Yêu thích

Chương Trình Biểu Diễn Võ Cổ Truyền

Thời gian chiếu: 21:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Tường thuật những màn biểu diễn võ cổ truyền đặc sắc.