Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao Tạp Chí Bóng Đá Đức

Yêu thích

Tạp Chí Bóng Đá Đức

Thời gian chiếu: 10:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Những tin tức, bình luận, đánh giá… về bóng đá Đức.