Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao Thể Thao Điện Tử

Yêu thích

Thể Thao Điện Tử

Thời gian chiếu: 15:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 180 phút

Tường thuật các trận đấu thuộc loại hình thể thao điện tử cực kỳ hấp dẫn.