Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 Định Mệnh Hoán Đổi

Yêu thích

Định Mệnh Hoán Đổi

Thời gian chiếu: 11:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim Định Mệnh Hoán Đổi có nội dung kể về cô gái bất hạnh Sam Saeng vốn là một cô gái không giống như những người cùng trang lứa mà phải tự lực cánh sinh để có được miếng cơm manh áo. Sam Saeng không biết phải chia sẽ cùng ai chỉ biết dấu kính trong tim một cô gái vừa tròn 20. Sam Saeng ước rằng phải chi có một kỳ tích xuất hiện...