Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Gia Đình Là Số Một (P3 - Tập 120)

Yêu thích

Gia Đình Là Số Một (P3 - Tập 120)

Thời gian chiếu: 21:55 20/03/2017 Thời lượng dự kiến: 35 phút

Bộ phim Gia Đình là số 1 kể về một gia đình hiện đại Hàn Quốc, với những thành viên trong gia đình có những tính cách hoàn toàn khác nhau đã diễn tả một cách hết sức gần gũi cuộc sống đời thường trong một gia đình hiện đại tại đất nước này.