Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Yêu thích

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Thời gian chiếu: 09:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh quá trình lập nghiệp của một nhóm sinh viên xa quê lên thành phố học tập, với những trăn trở về cuộc sống về tương lai phía trước của mình… Dù gặp nhiều gian nan, họ vẫn cố gắng đi lên bằng chính năng lực của mình.