Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

HTV7 HD Sàn Đấu Thời Gian

Yêu thích

Sàn Đấu Thời Gian

Thời gian chiếu: 20:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

"Sàn đấu thời gian" là gameshow đầu tiên tại Việt Nam người chơi phải "đối đầu" với máy trừ tiền để máy dừng lại. Hai người chơi sẽ được chương trình cấp 300 triệu đồng và đối đầu với người máy này. Nhiệm vụ của họ là trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt và làm cho máy trừ tiền ngưng lại, mỗi giây trôi qua máy sẽ trừ 1 triệu đồng.