Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Chương Trình 60 Giây

Yêu thích

Chương Trình 60 Giây

Thời gian chiếu: 06:30 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Với thời lượng trong 60 giây cho mỗi sự kiện, chương trình cập nhật tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày nóng, nhanh, chính xác, súc tích.

Chương trình truyền hình nổi bật

Bình luận

(0)