Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

HTV9 HD Chương Trình 60 Giây

Yêu thích

Chương Trình 60 Giây

Thời gian chiếu: 06:30 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Với thời lượng trong 60 giây cho mỗi sự kiện, chương trình cập nhật tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày nóng, nhanh, chính xác, súc tích.