Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Ngũ Long Công Chúa (Tập 23+24)

Yêu thích

Ngũ Long Công Chúa (Tập 23+24)

Thời gian chiếu: 19:45 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

“Ngũ long công chúa” mang đến hình ảnh ông Cầu - một người cha giàu lòng yêu thương, sống trong một gia đình toàn phụ nữ gồm 5 cô con gái, một đứa cháu gái và người mẹ già.

Phúc, Lộc, Thọ, Toàn, Tài, là tên của 5 cô con gái, các cô rất xinh đẹp nhưng mỗi người một tính cách khác nhau làm cho ông Cầu rất đau đầu trong việc dạy dỗ và quản lý các con. Tuy nhiên, vì ông quá bảo thủ nên đặt ra nhiều quy tắc khắc khe khiến cho các cô con gái luôn tìm cách thoát ra khỏi sự kiểm soát của người cha.