Sorry, this video is not available in your country.

Let's Viet Cô Dâu Nổi Loạn

Yêu thích

Cô Dâu Nổi Loạn

Thời gian chiếu: 19:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim Cô Dâu Nổi Loạn của Ấn Độ là câu chuyện cuộc sống của Pratibha đại diện cho những nàng dâu xứ Ấn nói riêng và phụ nữ Châu Á nói chung phải chịu cảnh “cá chậu chim lồng” khi đã kết hôn. Bị áp bức một thời gian dài, cuối cùng nhân vật chính Pratibha cũng vùng dậy và nổi loạn.