Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Những Linh Hồn Hồi Hương

Yêu thích

Những Linh Hồn Hồi Hương

Thời gian chiếu: 22:00 17/02/2017 Thời lượng dự kiến: 122 phút

Bộ phim Hàn Quốc dựa trên những sự kiện có thật trong giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc năm 1943, những cô gái trẻ người Hàn Quốc đã bị bắt đi hầu hạ lính Nhật.