Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Âm Mưu Và Tình Yêu ( Tập 666)

Yêu thích

Âm Mưu Và Tình Yêu ( Tập 666)

Thời gian chiếu: 22:15 20/03/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Âm mưu và tình yêu - 1 trong những câu chuyện của ấn độ kể về 2 chị em Gopi và Rashi,, họ là chị em họ , tuy cùng là phụ nữ nhưng có tính cách khác nhau , Gopi  thì có tính cách nhẹ nhàng trầm lắng , hiền hoà, thì Rashi là 1 người mưu mô và xảo quyệt , tính toán đẻ có thể đạt được mục đích của chính mình.