Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Song Sinh Bí Ẩn

Yêu thích

Song Sinh Bí Ẩn

Thời gian chiếu: 20:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim Việt Nam kể về tình chị em là Nguyệt và Dương. Nguyệt nhỏ mà giang xảo ham sang phụ bần. Còn Dương thương em nên nhường thân phận giàu có cho em gái của mình. Một ngày nọ gia đình của Nguyệt phá sản và cô phải lên Sài Gòn với người tên Bách, lên đó cô gặp lại chị gái của mình là Dương nhưng thấy Dương có bạn trai đẹp nên cô quyết định dùng thủ đoạn độc để giết chết chị gái.