Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Trần Trung Kỳ Án (Tập 1)

Yêu thích

Trần Trung Kỳ Án (Tập 1)

Thời gian chiếu: 20:50 17/02/2017 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Bộ phim xoay quanh nhân vật Trần Trung một người quan ông đã dành thời gian cả đời mình để giúp người dân với nhiều vụ án phức tạp.