Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Trần Trung Kỳ Án (Tập 1)

Yêu thích

Trần Trung Kỳ Án (Tập 1)

Thời gian chiếu: 20:50 17/02/2017 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Bộ phim xoay quanh nhân vật Trần Trung một người quan ông đã dành thời gian cả đời mình để giúp người dân với nhiều vụ án phức tạp.

Chương trình truyền hình nổi bật

Bình luận

(0)