Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Sứ Mạng Song Sinh (Tập 6)

Yêu thích

Sứ Mạng Song Sinh (Tập 6)

Thời gian chiếu: 19:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Chuyện kể về Minh Thư, một cô gái trẻ vừa mới đậu Đại học nhạc viện, cô luôn có mối giao cảm đặc biệt với một người con gái giống hệt cô ở một nơi nào đó. Những giấc mơ về cô gái ấy cứ tái đi tái lại trong tiềm thức, ám ảnh và thôi thúc Minh Thư quyết tâm tìm ra sự thật về giấc mơ của mình và bí ẩn cuộc đời người con gái ấy.