Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Bảy Viên Ngọc Rồng

Yêu thích

Bảy Viên Ngọc Rồng

Thời gian chiếu: 10:15 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 67 phút

5 năm sau trận chiến với Ma Vương Piccolo, hòa bình đã lập lại trên Trái Đất. Nhưng một hiểm họa đang sắp ập xuống mà không ai hay biết. Goku sẽ phải đối đầu với những kẻ độc ác, và cũng là anh em của anh.