Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Đội Bóng Tia Chớp

Yêu thích

Đội Bóng Tia Chớp

Thời gian chiếu: 09:52 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

10 năm sau sự kiện FFI, có một thế lực hắc ám đang được hình thành. Nhật Bản và bóng đá đã thay đổi và không còn như trước. Tenma đã gia nhập đội bóng Raimon và nhận thấy bóng đá đã khác đi rất nhiều.