Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Mãnh Thú Truyền Kì

Yêu thích

Mãnh Thú Truyền Kì

Thời gian chiếu: 11:22 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Tại một thiên hà nọ, cách dải ngân hà rất xa, có hành tinh Mãnh Thú. Các loài thú ở đây đã trải qua quá trình tiến hóa độc nhất vô nhị, và phân ra thành ba thế lực giao tranh: Địa Tộc, Hải Tộc và Thiên Tộc.