Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Người Máy Biến Hình Prime

Yêu thích

Người Máy Biến Hình Prime

Thời gian chiếu: 08:00 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Autobot,những chiến binh luôn đấu tranh vì mục đích cao cả. Decepticon, thế lực tàn bạo muốn hủy diệt và thống trị thế giới. Hãy cùng bước vào trận chiến thư hùng giữ cái thiện và cái ác của Người Máy Biến Hình.

Chương trình truyền hình nổi bật

Bình luận

(0)