Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Bán Kết 2 Bóng Chuyền VĐQG 2016: Maseco TPHCM - Thể Công

Yêu thích

Bán Kết 2 Bóng Chuyền VĐQG 2016: Maseco TPHCM - Thể Công

Thời gian chiếu: 06:00 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Tường thuật trận bán kết 2 giữa Maseco TPHCM - Thể Công trong khuôn khổ giải bóng chuyền VĐQG 2016.