Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Bán Kết 2 Bóng Chuyền VĐQG 2016: Thông Tin LVPB - BĐ. Long An

Yêu thích

Bán Kết 2 Bóng Chuyền VĐQG 2016: Thông Tin LVPB - BĐ. Long An

Thời gian chiếu: 09:00 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật trận bán kết 2 Thông Tin LVPB - BĐ. Long An trong khuôn khổ giải bóng chuyền VĐQG 2016.