Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Bán Kết 2 Giải Bóng Chuyền Nữ VĐQG 2016: Thông Tin LVPB - BĐ.Long An

Yêu thích

Bán Kết 2 Giải Bóng Chuyền Nữ VĐQG 2016: Thông Tin LVPB - BĐ.Long An

Thời gian chiếu: 09:20 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Tường thuật trận bán kết 2 giữa Thông Tin LVPB - BĐ.Long An trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ VĐQG 2016.