Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

VTC3 HD Cảm Xúc Thể Thao

Yêu thích

Cảm Xúc Thể Thao

Thời gian chiếu: 16:00 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Thể thao mang lại những cảm xúc mà ở ở những lĩnh vực khác chúng ta không có được. Hãy cùng điểm qua những cảm xúc như thế.