Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chân Dung Danh Thủ: Zico

Yêu thích

Chân Dung Danh Thủ: Zico

Thời gian chiếu: 07:25 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy của cựu danh thủ bóng đá người Brazil Zico.