Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đôi Nam Giải Cầu Lông Super Series Finals 2016: T.Kamura/ K.Sonoda - Goh V Shem/ Tan Wee Kiong

Yêu thích

Chung Kết Đôi Nam Giải Cầu Lông Super Series Finals 2016: T.Kamura/ K.Sonoda - Goh V Shem/ Tan Wee Kiong

Thời gian chiếu: 08:15 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tường thuật trận chung kết đôi nam T.Kamura/ K.Sonoda - Goh V Shem/ Tan Wee Kiong trong khuôn khổ giải cầu lông Super Series Finals 2016.