Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đôi Nữ Giải Cầu Lông Thái Lan Mở Rộng: Chen Q.C / Jia Yifan - S.Puttita/ T.Sapsiree

Yêu thích

Chung Kết Đôi Nữ Giải Cầu Lông Thái Lan Mở Rộng: Chen Q.C / Jia Yifan - S.Puttita/ T.Sapsiree

Thời gian chiếu: 17:00 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tường thuật trận chung kết đôi nữ giữa Chen Q.C / Jia Yifan - S.Puttita/ T.Sapsiree trong khuôn khổ giải cầu lông Thái Lan mở rộng 2017.