Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đơn Nam Giải Cầu Lông Hàn Quốc Mở Rộng 2016: Son Wan Ho - Daren Liew

Yêu thích

Chung Kết Đơn Nam Giải Cầu Lông Hàn Quốc Mở Rộng 2016: Son Wan Ho - Daren Liew

Thời gian chiếu: 10:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tường thuật trận chung kết đơn nam giữa 2 tay vợt Son Wan Ho - Daren Liew trong khuôn khổ giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2016.