Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đơn Nữ Giải Bóng Bàn Thuỵ Điển Mở Rộng 2016: Ishikawa Kasumi - Hu Melek

Yêu thích

Chung Kết Đơn Nữ Giải Bóng Bàn Thuỵ Điển Mở Rộng 2016: Ishikawa Kasumi - Hu Melek

Thời gian chiếu: 07:55 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tường thuật trận chung kết đơn nữ giữa 2 tay vợt Ishikawa Kasumi - Hu Melek trong khuôn khổ giải bóng bàn Thuỵ Điển mở rộng 2016.