Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Boxing: Thabiso Mchunu - Oleksandr Usyk

Yêu thích

Tường Thuật Boxing: Thabiso Mchunu - Oleksandr Usyk

Thời gian chiếu: 05:00 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Thabiso Mchunu - Oleksandr Usyk.