Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Đua F1: Chặng Azerbaijan

Yêu thích

Tường Thuật Đua F1: Chặng Azerbaijan

Thời gian chiếu: 06:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Tường thuật chặng Azerbaijan trong khuôn khổ cuộc đua xe F1 2016.